Lakossági Riasztórendszerek
A közelmúltban, valamint napjainkban jelentősen megnövekedett az igény a lakosság veszélyhelyzetben (természeti-, ipari katasztrófa) történő gyors és a bekövetkezett eseménynek megfelelő tájékoztatására. Egy ilyen, lakossági tájékoztató- és riasztórendszer legfőbb ismérvei a rendkívül magas (közel 100%-os) rendelkezésre állás, a riasztási jogosultságok megfelelő kezelése, a riasztási szektorok elkülönítése és a rendszerelemek időt álló (legalább 50év) kivitelezése. Cégünk több mint 10 éve foglalkozik lakossági riasztó- és tájékoztató rendszerek tervezésével, építésével, rekonstrukciójával, javításával és üzemeltetésével. Ilyen hosszú idő alatt a szakembereink nagy mennyiségű tapasztalatot szereztek, amelyeket folyamatosan visszacsatolnak a fejlesztésekbe. Napjainkra olyan rendszereket sikerült kifejleszteni, amelyek megfelelnek már a következő évek várható elvárásainak. A cégünk által kínált lakossági tájékoztató és riasztó rendszer három fő részből áll:
  • Központi egység
  • Kommunikációs média
  • Végponti vezérlő egység
  • Sziréna végpont
A központi egység bemutatása:

A központi egység egy általános kereskedelmi forgalomba kapható PC, melyre megfelelő alkalmazást telepítünk. Ezzel az alkalmazással a kezelő egyszerű, de részletes felügyeletet tud ellátni az egyes településeken telepített hangsugárzó végpontokon. A hangsugárzó végpontok aktiválása is erről a központi egységről történik. A központi alkalmazásból a térképes és szöveges üzenetek egyértelmű képet mutatnak a kezelőnek a rendszer működéséről. A rendszerben lehetőség van központban tárolt beszéd, végpontban tárolt beszéd, végpontban tárolt szignálok, valamint élőbeszéd lesugárzására. Az alkalmazásban lehetőség van a végpontok egyesével vagy szabadon választott csoportjának kiválasztására, aktiválására. A rendszerben lehetőség van több központ alkalmazására is.

A központi alkalmazás megfelelő kialakításának köszönhetően, képes a kommunikációs média működőképességének és rendelkezésre állásának vizsgálatára is. Amennyiben a kommunikációs rendszerben valamilyen működési hiba lép fel arról az alkalmazás hibajelzést küld a kezelő felé.
Kommunikációs média bemutatása:

A központi egység és a végponti egység közötti kapcsolatot a kommunikációs média teremti meg. Az általunk kínált rendszerben a kommunikációs média típusa mindig az adott alkalmazás követelményeihez illeszkedik. A teljesség igénye nélkül bemutatnánk néhány széles körben alkalmazott megoldást: Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül valamilyen digitális média alkalmazása. Az általunk kínált rendszerben természetesen erre is van lehetőség, de a legmegbízhatóbb, egyszerű, a telepítési, és üzemeltetési költségeket jelentősen csökkentő megoldás a már sokat bizonyított konvencionális rádiórendszer. Ennek a rendszernek van egy digitális változata is, ami hasonlóképpen egyszerű kommunikációt biztosít, de már a digitális világban. Napjainkban egyre több helyen alkalmazzák az IP alapú adatkommunikációt annak megbízhatósága és nagy sávszélessége miatt. Az IP alapú adatkommunikáció elérhető mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiával. A kommunikációs média kiválasztásánál figyelembe kell venni annak sajátosságait, bizonyos esetekben lehetőség van a GPRS alapú, illetve egyéb trönkölt rádiórendszeren keresztül történő vezérlésre is. Speciális esetekben akár műholdas, vagy mikrohullámú adatátvitelre is alkalmazható. Olyan esetekben, amikor van lehetőség vezetékes kapcsolat kiépítésére számos egyéb lehetőség adódik a kapcsolat megteremtésére. A teljesség igénye nélkül csupán felsorolás szinten a vezetékes média típusai:
  • RS232
  • RS485
  • Elthernet
  • Telefon modem (Dial-up) – akár bérelt vonalon is
  • Optikai hálózat
A központi és a végponti vezérlőként használt MOSCAD ACE RTU ismertetése:

A MOTOROLA már több mint 30 éve jelen van a SCADA piacon. A rádiós kommunikáció terén megszerzett óriási tapasztalatát felhasználva, egy olyan nagy megbízhatóságú rendszert fejlesztett, mely maximálisan kihasználja a vezeték nélküli kommunikáció adta előnyöket. Ami kiemeli a MOSCAD rendszert a többi gyártó hasonló terméke közül, az a rádiós kommunikációra optimalizált adatátviteli protokoll, az MDLC (Motorola Data Link Communication).

Az MDLC rendkívül fejlett protokoll mindennemű adat átvitelére alkalmas a hálózaton. A protokollt a MOTOROLA fejlesztette ki az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Hivatal) által javasolt OSI (Open System Interface: nyílt rendszer kapcsolódási felület) modell alapján. Az MDLC protokoll támogatja a hétszintű OSI modellt, melyet adaptált a SCADA rendszerekhez. Amíg más protokollok (például a HDLC, Modbus) általában csak az OSI szabvány két alsó szintjét támogatják, az MDLC kifejezetten rádiós alkalmazásra lett kifejlesztve, mely lehetővé teszi nagy mennyiségű adat átvitelét az RTU-k (Remote Terminal Unit – távoli végpont) és a Központ között fejlett packet (csomag) átviteli technikát használva. A flexibilis adat frame-ek révén az MDLC protokollban a vételi oldal csak a hiányzó vagy hibás frame-ek újraküldését kéri. Ez a szükséges adásidőt (air time) a minimumra csökkenti, mivel a hibátlan frame-eket nem ismétli.

A MOSCAD kifejezetten ipari és biztonsági célú rendszer, amely a digitális adatátviteli rendszerével valamint a magas szintű hibatűrő képességével képes megvalósítani a biztonságos és megbízható végpontvezérlést, végpont diagnosztizálást valamint végpont ellenőrzést.

Végponti egység bemutatása:

A rendszer egyik fő eleme a veszélyeztetett településeken elhelyezett hangsugárzó (sziréna) végpont, mely tájékoztatást nyújt a lakosság részére az esetlegesen kialakult veszélyhelyzetről, és a veszélyhelyzet miatt kiadott intézkedésekről. A településen elhelyezett megfelelő darabszámú, és megfelelő teljesítményű hangsugárzók biztosítják a település összes lakójának illetve a adott üzem dolgozóinak azonnali kiértesítését. Szöveges üzenetben tájékoztatják a lakosságot/üzem dolgozóit a vészhelyzet kialakulásáról, valamint a veszély megszűnéséről. A végpontok a Magyarországon jelenleg alkalmazott 4 riasztó szignált is tartalmazzák (Katasztrófariadó, Légiriadó, Veszély elmúlt jelzés, Morgatópróba). Természetesen a hangsugárzó végpontokon lehetőség van más országokban használatos riasztó szignálok, és előre meghatározott tárolt beszédek felprogramozására is. A telepített végpontokat nem csak központból lehet aktiválni, hanem megfelelően kiképzett személyzet a helyszínen is tud kiadni riasztást, illetve a szirénához tartozó mikrofon segítségével, helyi élőbeszédet is képes lesugározni.

Előnyei: az alumínium kürt; alacsony áramfelhasználás; élőhangátvitel valamint digitális szövegtárolás; teljes programozhatóság; megbízhatóság és hosszú élettartam; energiatakarékosság; hálózatfüggetlenség; helyi vagy központi vezénylés felhasználó által definiált jelzések; önteszt rutin; biztonsági rendszabályok (téves riasztás, kezelés, szabotázs): különböző vezérlési lehetőségek

Típusai: RPS300 RPS600 RPS900 RPS1200 és ennek alkalmazásfejlesztés szerinti változatai

Fercom Kft. szirénarendszerei által nyújtott előnyök:

- folyamatos fejlesztés, tapasztalatok visszacsatolása a fejlesztésbe

- rugalmas alkalmazkodás a felhasználónál felmerülő igényekhez

- helyi vezérlés menürendszere felhasználói igényeknek megfelelően alakítható

- szirénában tárolt szöveges tájékoztatás tárkapacitása igény szerint bővíthető

- számos kommunikációs csatlakozási lehetőség

- egyszerű telepítés (könnyű, de mégis rendkívül erős, időtálló alumínium tülkök)

- igényekhez igazodó szekrényméret (1 szekrényben az elektronika és az akkupakk)

- redundáns erősítő és driverek
  (300W-onként van külön erősítő, minden erősítőn minimum 2 driver)

- alacsony készenléti áramfelvétel, így hosszú standby időtartam, akár 2 hét

- kalibráló szoftver ingyenes, szabadon konfigurálható paraméterek